TJÄNSTER

Vi erbjuder hjälp med de flesta frågor kring Din ekonomi och Ditt företag.
Vi har även ett stort nätverk av specialister inom bl.a. skatter och juridik.

De tjänster vi kan hjälpa Dig med är bland annat:

 • Starta-eget-rådgivning
 • Bolagsbildning, val av företagsformer mm
 • Bokföring
 • Revision av bokföring, årsredovisning och förvaltning
 • Löneadministration
 • Bokslutsrådgivning
 • Upprättande av årsredovisning
 • Upprättande av Deklarationer för privatpersoner och företag
 • Skattefrågor
 • Affärsjuridisk hjälp
 • Affärsutveckling
 • Ägarstrategi
 • Generationsskiften
 • Köp och överlåtelse av företag
 • Utbildning