• RevisorCompaniet - Ekonomifakta

EKONOMIFAKTA

Belopp och räntesatser

BASBELOPP kr
Prisbas-
belopp
Förhöjt prisb. Inkomst-
basb.
2023
2022
2021
52 500
48 300
47 600
53 500
49 300
48 600
74 300
71 000
68 200
FÅMANSFÖRETAG (utdelningsräntor enligt huvudregeln)
Beskattningsår Schablon-belopp
2024
2023
204 325
195 250
STATSLÅNERÄNTA (procent)
31 maj 30 nov Årsgenomsnitt
2022
2021
1,62
0,28
1,94
0,23
n/a
n/a
RÄNTEFÖRDELNING (procent)
Inkomstår Postitiv Negativ
2023
2022
7,94
6,23
2,94
1,50

Arbetsgivar- och egenavgifter

2022 (procent)
Födda Arb.givaravg. Egenavgifter
          – 1937
1938 – 1956
1957 –
0
10,21
31,42
0
10,21
28,97

Traktamenten och avdrag

TRAKTAMENTEN – INRIKES RESA
ÖVERNATTNING KRÄVS 2023 2022
Heldagstraktamente
Halvdagstraktamente
Schablon för natt
Traktamente efter 3 mån
260
130
130
182
240
120
120
168
(halvdag = avresa kl. 12.00 eller senare, hemkomst kl. 19.00 eller tidigare)
RESA BOSTAD – ARBETSPLATS
2023 2022
Egen bil
Förmånsbil, el
Förmånsbil, övrigt
Motorcykel
Mopedbil
Moped
Cykel
25,00 kr/mil
9,50 kr/mil
12,00 kr/mil
9,00 kr/mil
9,00 kr/mil
4,50 kr/mil
350 kr
18,50 kr/mil

9,50 kr/mil
9,00 kr/mil
9,00 kr/mil
4,50 kr/mil
350 kr
Avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor
KOSTFÖRMÅN (kronor)
2023 2022
Frukost, lunch och middag
Lunch eller middag
Frukost
275
110
55
250
100
50
ÖKADE LEVNADSKOSTNADER (kronor)
Schablonavdrag 240 168 120 72
MINSKNING FÖR:
Frukost, lunch och middag 216 151 108 64
Lunch och middag 168 118 84 50
Lunch/middag 84 59 42 25
Frukost 48 33 24 14
SKATTERFRIA GÅVOR FRÅN ARBETSGIVARE INKL. MOMS (kronor)
Julgåva
Jubileumsgåva
Minnesgåva
500 kr
1 500 kr
15 000 kr
Överskrids beloppen blir hela gåvan skattepliktig.
REPRESENTATION
Avdragsunderlaget per person och tillfälle för måltid med alkoholfri dryck får vara högst 300 kr exklusive moms, dvs. 36 kr momsavdrag per person. Om alkohol ingår ska avdraget proportioneras. För middag med alkohol kan schablonmässigt avdrag göras med 46 kr per person om kostnaden överstigen 300 kr. För förtäring vid demonstration och visningar får underlaget vara max 300 kr per person. För kringkostnader vid personalfest, utgift för teater och likande får avdrag göras på underlag upp till 180 kr per person. Utgift för enklare förtäring som ej är en måltid får dras av i inkomstdeklarationen med högst 60 kr.

Skattesatser

BOLAGSSKATT (skattesats i procent)
2023
2022
20,6
20,6
SKATTESKALA 2022
EJ FYLLDA 65 VID BESKATTNINGSÅRETS INGÅNG
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 540 700
540 800 –
– 554 900
555 000 –
32%
52%
HAR FYLLT 65 VID BESKATTNINGSÅRETS INGÅNG
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 540 700
540 800 –
– 618 700
618 800 –
32%
52%
SKATTESKALA 2023 – OBS! 2023 höjs åldern till 66 år.
EJ FYLLDA 66 VID BESKATTNINGSÅRETS INGÅNG
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 598 500
598 600 –
– 613 900
614 000 –
32%
52%
HAR FYLLT 66 VID BESKATTNINGSÅRETS INGÅNG
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 598 500
598 600 –
– 683 200
683 300 –
32%
52%
SÄRSKILD LÖNESKATT 2019 (procent)
24,26 % (betalas på pensionskostnader, vissa försäkringsersättningar, överföringar till vinstandelsstiftelse och passiv näringsverksamhet).

6,15% (betalas av arbetsgivaren på arbetsinkomster för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år). (Gäller inkomster innan 2019-06-30.)

MERVÄRDESSKATT procent
2023 2022
Normal
Livsmedel, krog mm.
Persontransport, böcker mm
25
12
6
25
12
6

Återgivande sker med tillstånd från FAR FÖRLAG.