• RevisorCompaniet - Ekonomifakta

EKONOMIFAKTA

Belopp och räntesatser

BASBELOPP kr
Prisbas-
belopp
Förhöjt prisb. Inkomst-
basb.
2024
2023
2022
57 300
52 500
48 300
58 500
53 500
49 300
76 200
74 300
71 000
FÅMANSFÖRETAG (utdelningsräntor enligt huvudregeln)
Beskattningsår Schablon-belopp
2024
2023
204 325
195 250
STATSLÅNERÄNTA (procent)
31 maj 30 nov Årsgenomsnitt
2023
2022
2021

1,62
0,28
2,62
1,94
0,23
n/a
n/a
n/a
RÄNTEFÖRDELNING (procent)
Inkomstår Postitiv Negativ
2024
2023
2022
8,62
7,94
6,23
3,62
2,94
1,50

Arbetsgivar- och egenavgifter

2024 (procent)
Födda Arb.givaravg. Egenavgifter
          – 1937
1938 – 1957
1958 –
0
10,21
31,42
0
10,21
28,97

Traktamenten och avdrag

TRAKTAMENTEN – INRIKES RESA
ÖVERNATTNING KRÄVS 2024 2023
Heldagstraktamente
Halvdagstraktamente
Schablon för natt
Traktamente efter 3 mån
Efter 2 år
290
145
145
203
145
260
130
130
182
(halvdag = avresa kl. 12.00 eller senare, hemkomst kl. 19.00 eller tidigare)
RESA BOSTAD – ARBETSPLATS
2024 2023
Egen bil
Förmånsbil, el
Förmånsbil, övrigt
Motorcykel
Mopedbil
Moped
Cykel
25,00 kr/mil
9,50 kr/mil
12,00 kr/mil
12,50 kr/mil
12,50 kr/mil
6,00 kr/mil
350 kr
25,00 kr/mil
9,50 kr/mil
12,00 kr/mil
9,00 kr/mil
9,00 kr/mil
4,50 kr/mil
350 kr
Avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor
KOSTFÖRMÅN (kronor)
2024 2023
Frukost, lunch och middag
Lunch eller middag
Frukost
300
120
60
275
110
55
ÖKADE LEVNADSKOSTNADER (kronor)
Schablonavdrag 290 203 145 87
MINSKNING FÖR:
Frukost, lunch och middag 261 183 131 78
Lunch och middag 203 142 102 61
Lunch/middag 102 71 57 30
Frukost 58 41 29 17
SKATTERFRIA GÅVOR FRÅN
ARBETSGIVARE INKL. MOMS
(kr)
2024 2023
Julgåva
Jubileumsgåva
Minnesgåva
550 kr
1 650 kr
15 000 kr
500 kr
1 500 kr
15 000 kr
Överskrids beloppen blir hela gåvan skattepliktig.
REPRESENTATION
Avdragsunderlaget per person och tillfälle för måltid med alkoholfri dryck får vara högst 300 kr exklusive moms, dvs. 36 kr momsavdrag per person. Om alkohol ingår ska avdraget proportioneras. För middag med alkohol kan schablonmässigt avdrag göras med 46 kr per person om kostnaden överstigen 300 kr. För förtäring vid demonstration och visningar får underlaget vara max 300 kr per person. För kringkostnader vid personalfest, utgift för teater och likande får avdrag göras på underlag upp till 180 kr per person. Utgift för enklare förtäring som ej är en måltid får dras av i inkomstdeklarationen med högst 60 kr.

Skattesatser

BOLAGSSKATT (skattesats i procent)
2024
2023
20,6
20,6
SKATTESKALA 2024
EJ FYLLDA 66 VID BESKATTNINGSÅRETS INGÅNG
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 598 500
598 600 –
– 615 300
615 400 –
32%
52%
HAR FYLLT 66 VID BESKATTNINGSÅRETS INGÅNG
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 598 500
598 600 –
– 697 300
697 400 –
32%
52%
SKATTESKALA 2023 – OBS! 2023 höjs åldern till 66 år.
EJ FYLLDA 66 VID BESKATTNINGSÅRETS INGÅNG
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 598 500
598 600 –
– 613 900
614 000 –
32%
52%
HAR FYLLT 66 VID BESKATTNINGSÅRETS INGÅNG
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 598 500
598 600 –
– 683 200
683 300 –
32%
52%
SÄRSKILD LÖNESKATT 2024 (procent)
24,26 % (betalas på pensionskostnader, vissa försäkringsersättningar, överföringar till vinstandelsstiftelse och passiv näringsverksamhet).
MERVÄRDESSKATT procent
2024 2023
Normal
Livsmedel, krog mm.
Persontransport, böcker mm
25
12
6
25
12
6

Återgivande sker med tillstånd från FAR FÖRLAG.