EKONOMIFAKTA

Belopp och räntesatser

BASBELOPP kr
Prisbas-
belopp
Förhöjt prisb. Inkomst-
basb.
Inkomst-
index
2021
2020
2019
2018
2017
47 600
47 300
46 500
45 500
44 800
48 600
48 300
47 400
46 500
45 700
68 200
66 800
64 400
62 500
61 500
186,52
182,58
175,96
170,73
168,16
FÅMANSFÖRETAG (utdelningsräntor enligt huvudregeln)
Schablon-
belopp
Ränta sparat utrymme Ränta årets kapital-
underlag
2021
2020
2019
2018
2017
183 700
177 100
171 875
169 125
163 075
3,00
3,00
3,51
3,49
3,27
9,00
9,00
9,51
9,49
9,27
STATSLÅNERÄNTA (procent)
31 maj 30 nov Årsgenomsnitt
2020
2019
2018
2017
-0,01
0,05
0,49
0,34
-0,10
-0,09
0,51
0,49
-0,07
0,03
0,48
0,51
RÄNTEFÖRDELNING (procent)
Inkomstår Postitiv Negativ
2021
2020
2019
6,50
6,50
6,51
1,50
1,50
1,51

Arbetsgivar- och egenavgifter

2021 (procent)
Födda Arb.givaravg. Egenavgifter
          – 1937
1938 – 1955
1956 –
0
10,21
31,42
0
10,21
28,97
2019-06-30 (procent)
Födda Arb.givaravg. Egenavgifter
          – 1937
1938 – 1953
1954 –
0
10,21
31,42
0
10,21
28,97

Traktamenten och avdrag

TRAKTAMENTEN – INRIKES RESA
ÖVERNATTNING KRÄVS
Heldagstraktamente
Halvdagstraktamente
Schablon för natt
Traktamente efter 3 mån
240
120
120
168
(halvdag = avresa kl. 12.00 eller senare, hemkomst kl. 19.00 eller tidigare)
ARBETSRESOR
GRÄNSVÄRDE, LÅGT BESKATTAD FÖRMÅNSBIL, 7,5 PRISBASBELOPP
2021
2020
2019
2018
357 000
354 750
348 750
341 250
RESA BOSTAD – ARBETSPLATS
Egen bil
Förmånsbil
Motorcykel
Mopedbil
Moped
Cykel
18,50 kr/mil
9,50 kr/mil (Bensin/El), 6,50 kr/mil (Diesel)
9,00 kr/mil
9,00 kr/mil
4,50 kr/mil
350 kr
Avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor
KOSTFÖRMÅN (kronor)
2020 2021
Frukost, lunch och middag
Lunch eller middag
Frukost
245
98
49
250
100
50
ÖKADE LEVNADSKOSTNADER (kronor)
Schablonavdrag 240 168 120 72
MINSKNING FÖR:
Frukost, lunch och middag 216 151 108 64
Lunch och middag 168 118 84 50
Lunch/middag 84 59 42 25
Frukost 48 33 24 14
SKATTERFRIA GÅVOR FRÅN ARBETSGIVARE INKL. MOMS (kronor)
Julgåva
Jubileumsgåva
Minnesgåva
500 kr
1 500 kr
15 000 kr
Överskrids beloppen blir hela gåvan skattepliktig.
REPRESENTATION
Avdragsunderlaget per person och tillfälle för måltid med alkoholfri dryck får vara högst 300 kr exklusive moms, dvs. 36 kr momsavdrag per person. Om alkohol ingår ska avdraget proportioneras. För middag med alkohol kan schablonmässigt avdrag göras med 46 kr per person om kostnaden överstigen 300 kr. För förtäring vid demonstration och visningar får underlaget vara max 300 kr per person. För kringkostnader vid personalfest, utgift för teater och likande får avdrag göras på underlag upp till 180 kr per person. Utgift för enklare förtäring som ej är en måltid får dras av i inkomstdeklarationen med högst 60 kr.

Skattesatser

BOLAGSSKATT (procent)
1/1/2021 –
1/1/2019 – 31/12/2020
1/1/2013 – 31/12/2018
20,6
21,4
22,0
FASTIGHETSSKATTESATSER (fastighetsavgift, kronor)
ÅR SMÅHUS LÄGENHET
2021
2020
2019
2018
8 524
8 344
8 049
7 812
1 459
1 429
1 377
1 337
SKATTESKALA 2021
YRKESVERKSAMMA
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 523 100
523 200 –
– 537 100
537 200 –
32%
52%
PENSIONÄRER
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag (brytpunkt) Skatt inom skiktet
– 523 100
523 200 –
– 596 700
596 800 –
32%
52%
SÄRSKILD LÖNESKATT 2019 (procent)
24,26 % (betalas på pensionskostnader, vissa försäkringsersättningar, överföringar till vinstandelsstiftelse och passiv näringsverksamhet).

6,15% (betalas av arbetsgivaren på arbetsinkomster för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år). (Gäller inkomster innan 2019-06-30.)

MERVÄRDESSKATT procent
Skattesats Del av pris
Normal
Livsmedel, krog mm.
Persontransport, böcker mm
25
12
6
20
10,71
5,66

Återgivande sker med tillstånd från FAR FÖRLAG.