EKONOMIFAKTA

Belopp och räntesatser

BASBELOPP kr
Prisbas-
belopp
Förhöjt prisb. Inkomst-
basb.
Inkomst-
index
2020
2019
2018
2017
2016
47 300
46 500
45 500
44 800
44 300
48 300
47 400
46 500
45 700
45 200
66 800
64 400
62 500
61 500
59 300
182,58
175,96
170,73
168,16
162,14
FÅMANSFÖRETAG (utdelningsräntor enligt huvudregeln)
Schablon-
belopp
Ränta sparat utrymme Ränta årets kapital-
underlag
2020
2019
2018
2017
2016
177 100
171 875
169 125
163 075
159 775
3,00
3,51
3,49
3,27
3,65
9,00
9,51
9,49
9,27
9,65
STATSLÅNERÄNTA (procent)
31 maj 30 nov Årsgenomsnitt
2019
2018
2017
2016
0,05
0,49
0,34
0,57
-0,09
0,51
0,49
0,27
  
0,48
0,51
0,34
RÄNTEFÖRDELNING (procent)
Inkomstår Postitiv Negativ
2020
2019
2018
6,50
6,51
6,49
1,50
1,51
1,50

Arbetsgivar- och egenavgifter

2020 (procent)
Födda Arb.givaravg. Egenavgifter
          – 1937
1938 – 1953
1954 –
0
10,21
31,42
0
10,21
28,97
2019-06-30 (procent)
Födda Arb.givaravg. Egenavgifter
          – 1937
1938 – 1953
1954 –
0
10,21
31,42
0
10,21
28,97

Traktamenten och avdrag

TRAKTAMENTEN – INRIKES RESA
ÖVERNATTNING KRÄVS
Heldagstraktamente
Halvdagstraktamente
Schablon för natt
Traktamente efter 3 mån
240
120
120
168
(halvdag = avresa kl. 12.00 eller senare, hemkomst kl. 19.00 eller tidigare)
RESA BOSTAD – ARBETSPLATS
Egen bil
Förmånsbil
Motorcykel
Mopedbil
Moped
Cykel
18,50 kr/mil
9,50 kr/mil (Bensin/El), 6,50 kr/mil (Diesel)
9,00 kr/mil
9,00 kr/mil
4,50 kr/mil
350 kr
Avdrag för kostnader som överstiger 11 000 kronor
KOSTFÖRMÅN (kronor)
2019 2020
Frukost, lunch och middag
Lunch eller middag
Frukost
245
98
49
245
98
49
ÖKADE LEVNADSKOSTNADER (kronor)
Schablonavdrag 240 168 120 72
MINSKNING FÖR:
Frukost, lunch och middag 216 151 108 64
Lunch och middag 168 118 84 50
Lunch/middag 84 59 42 25
Frukost 48 33 24 14
SKATTERFRIA GÅVOR FRÅN ARBETSGIVARE INKL. MOMS (kronor)
Julgåva
Jubileumsgåva (företagets)
Minnesgåva
450 kr
1 350 kr
15 000 kr
Överskrids beloppen blir hela gåvan skattepliktig.
REPRESENTATION
Avdragsrätten för representationsutgifter som avser måltider och liknande har slopats. Momsen får fortfarande dras av, men då får avdraget högst uppgå till momsen på 300 kronor per person och tillfälle.

Skattesatser

BOLAGSSKATT (procent)
1/1/2021 –
1/1/2019 – 31/12/2020
1/1/2013 – 31/12/2018
20,6
21,4
22,0
FASTIGHETSSKATTESATSER (fastighetsavgift, kronor)
ÅR SMÅHUS LÄGENHET
2020
2019
2018
2017
2016
8 344
8 049
7 812
7 687
7 412
1 429
1 377
1 337
1 315
1 268
SKATTESKALA 2020
YRKESVERKSAMMA & PENSIONÄRER
Beskattningsbar inkomst Inkomst före grundavdrag Skatt inom skiktet
– 509 200
509 300 –
– 523 200
509 300 –
32%
52%
SÄRSKILD LÖNESKATT 2019 (procent)
24,26 % (betalas på pensionskostnader, vissa försäkringsersättningar, överföringar till vinstandelsstiftelse och passiv näringsverksamhet).

6,15% (betalas av arbetsgivaren på arbetsinkomster för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år). (Gäller inkomster innan 2019-06-30.)

MERVÄRDESSKATT procent
Skattesats Del av pris
Normal
Livsmedel, krog mm.
Persontransport, böcker mm
25
12
6
20
10,71
5,66

Återgivande sker med tillstånd från FAR FÖRLAG.